מחירון ניקוי משרדים עד 100 מ"ר

ניקוי משרדים פעם בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
750 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

ניקוי משרדים פעמיים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
1200 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

ניקוי משרדים 3 פעמים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
1600 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

מחירון ניקוי משרדים בין 100-200 מ"ר

ניקוי משרדים פעם בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
1300 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

ניקוי משרדים פעמיים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
2200 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

ניקוי משרדים 3 פעמים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
2800 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

מחירון ניקוי משרדים מעל 200 מ"ר

ניקוי משרדים פעם בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
2200 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

ניקוי משרדים פעמיים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
3200 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים

ניקוי משרדים 3 פעמים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
4000 ממוצע
  • סוג ניקיון: משרדים
×

התחבר למערכת כדי לתת סקירה

×

התחבר למערכת כדי לתת סקירה

[rlb_sms_with_mesereser_form]