תקנון

ברוך בואך לאתר "בוס בעלי מקצוע" מקבוצת 'אלידור' (להלן: "החברה").

 • כל שימוש באתר או בשירותי החברה מותנה בהסכמתך לתנאי תקנון זה.
 • החברה רשאית לשנות או לעדכן תקנון זה ללא הודעה מראש. באחריות הגולשים העושים שימוש באתר להתעדכן בשינויים בתקנון לפני ביצוע פעולות כל שהן.

אישור והסכמה לשימוש באתר

תקנון זה מאגד בתוכו את התנאים בהם החברה מספקת שירות, גם לבעלי מקצוע אשר מציעים שירות באתר וגם ללקוחות אשר מחפשים אחר בעלי מקצוע כגולשים באתר. השימוש שלך באתר מהווה את אישורך לכך שקראת תקנון זה ואת הסכמתך לכך כי הוא מקובל עליך.

פתיחת כרטיס עסק

 • האפשרות לפתיחת כרטיס עסק באתר מצריכה ממך לספק לחברה פרטים אשר יופיעו בכרטיס העסק באתר.
 • מטרת מסירת הפרטים הנה הצגת הפרטים בפני גולשי האתר. כבעל העסק או כמוסמך מטעמו, זוהי חובתך למלא את טופס הרישום לאתר במידע אמין ומדויק ובאופן בו מתבקש ממך למלא את הפרטים.
 • זוהי גם חובתך – במידה ויהיה צורך לעדכן את הפרטים שהזנת – לעשות זאת על מנת לשמור על דיוק הפרטים שבאתר בכל עת.
 • בנוסף לכך, מובהר לך כי פתיחת כרטיס עסק או מילוי טופס מהווה הסכמה לתקנון ולפרטיו כפי שיופיעו בהמשך מסמך זה.

הבהרה: למען הסר ספק, החברה פועלת בתחום האפליקציות והאתרים המרכזים בעלי מקצוע. החברה לא מספקת את השירותים בפועל.

פרטי עסק / בעלי מקצוע ואחריות

 • הפרטים והתכנים אשר מופיעים באתר "בוס בעלי מקצוע" יהיו גלויים לכל הגולשים וההצטרפות לאתר מהווה את אישורך לכך.
 • מובהר לך כי החברה אינה נושאת באחריות כלפיך בנושא שימוש של גורמים מצד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך באתר.
 • כמו כן, החברה אינה נושאת באחריות תגובות אשר יפורסמו באתר כחלק מפלטפורמת הממליצים באתר והיא אינה אחראית לנזקים מכל סוג שעלולים להיגרם לך בשל אותן תגובות.
 • עם זאת, יש לציין כי קיימת אפשרות שנציג מטעמך יציג טענות כלפי המלצה אשר הועלתה לאתר – כאשר הטענה המרכזית היא שההמלצה הנה שקרית. לאחר פנייתך – אם תראה זאת החברה לנכון – התגובה תמחק.
 • בעצם הסכמתך לתקנון זה הנך מאשר/ת כי החברה אינה נושאת בכל אחריות למידע המסחרי המפורסם ע"י בעלי המקצוע באתר ובהם – המלצות, חוות הדעת המפורסמות באתר, תוכן, תמונות ועוד.

הפסקת השירות לבעלי מקצוע

 • החברה רשאית בכל עת לסרב לספק לבעל עסק שירות באתר.
 • כמו כן, על פי שיקול דעתה ובכל זמן שתבחר לעשות זאת – החברה רשאית להשעות, למחוק או לבטל את כרטיס העסק וזאת ללא צורך במתן הסבר כל שהוא לבעל העסק.

הסכמת בעלי מקצוע בנושא זכויות יוצרים

כבעל המקצוע / נותן השירות שעשה שימוש באתר בכל שלב או זמן שהם, זוהי התחייבותך והצהרתך כי:

 • הנך בעל/ת זכויות היוצרים של התכנים והתמונות המועלים על ידך באתר "בוס בעלי מקצוע".
 • אין בפרסום תכניך פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כל שהם.
 • בעצם ההרשמה לאתר על פי התקנון הנ"ל הנך מאשר לאתר "בוס בעלי מקצוע" רישיון חינם בלתי מוגבל בזמנים או במיקום אשר במסגרתו יעשה שימוש בתכנים על פי שיקול האתר לרבות עיבוד, עריכה, שיווק, הפצה, מכירה, העתקה, שכפול, תרגום או כל דרך אחרת שהחברה תראה לנכון על פי שיקול דעתה בלבד – וזאת בכל סוג של מדיה לרבות אתרי אינטרנט שונים, אמצעי תקשורת דיגיטלית, בדפוס או בכל אמצעי תקשורת אחר ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כלפי האתר בדבר השימוש בחומרים אלו.
 • הנך מאשר כי הנך מודע לכך שלא תהיה לך כל זכאות לתמורה כל שהיא בגין השימוש בתכנים הנ"ל וכי לא עומדת לך הזכות לבוא בדרישות תשלום או בדרישות בתחום הפרת זכויות יוצרים.
 • התכנים שאותם העברת לאתר "בוס בעלי מקצוע" הנם תכנים שבבעלותך וכי הם עומדים בתנאי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע התשכ"ה – 1965 וחוק זכויות היוצרים התשס"ח-2007.

הסכמת כלל גולשי ומשתמשי האתר

לפני ביצוע כל פעולה באתר, גולשי האתר העושים בו שימוש מצהירים כי מובן להם כי:

 • האתר שמפעילה "בוס בעלי מקצוע" הנה פלטפורמה להעברת מידע לגולשים.
 • האתר לא מבצע בדיקה ובירור בעצמו לנותני השירות הרשומים באתר ובכלל זאת רמת השירות שאותו הם מספקים, איכותו ורישיונם לעסוק בתחום.
 • לשם הדגשה, אתר "בוס בעלי מקצוע" אינו אחראי לנושאים הנ"ל.
 • המידע שאותו מספק האתר לא מחליף את הצורך שלהם כגולשים וכלקוחות לברר אודות בעלי המקצוע לפני יצירת ההתקשרות.
 • המידע האינפורמטיבי המופיע באתר הוא מידע שמסופק על ידי בעלי המקצוע הנרשמים לאתר ובכלל זאת הוותק שלהם בתחום, הרישיון שלהם לעסוק בתחום וכל פרט אחר הרשום בכרטיס העסק.
 • החברה לא תפצה אותם עבור כל נזק אשר יגרם להם כתוצאה מהמידע המסופק להם באתר.

הבהרה: בלי לגרוע מהאמור בתקנון זה על כל חלקיו, השימוש באתר מהווה את הסכמתם של גולשי האתר לפטור את החברה ואת כלל עובדי ומנהלי החברה, כמו גם את מפעילי האתר, מכל אחריות על כל נזק שיגרם להם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע שיימסר להם באתר, בין אם מדובר על נזק ישיר או עקיף.

התחייבות לפיצויים מצד כלל גולשי ומשתמשי האתר

משתמשי האתר בכללותם מתחייבים לפצות ולשפות את החברה וכן כל מי שמטעמה לרבות בעלי המניות של החברה, מנהלי החברה ועובדיה וזאת בגין כל זנק שיגרם לה בעקבות הפרת התנאים הכתובים בתקנון זה. הנזק, ככל שיגרם, יכלול אובדן רווחים של החברה, הפסדים כספיים, תביעה או דרישת תשלום מצד גורם שלישי כולל הוצאות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט בגין ההפרות של התנאים בתקנון זה.

 • הבהרה: הפרת התנאים בתקנון זה הנה הפרה תנאי השימוש באתר, זוהי התחייבותך לפצות את האתר גם עבור הפרת החוק, דרישת צד שלישי מכל סוג בגין תכנים שהועלו לאתר על ידך או בשל הפרות של תנאי השימוש לרבות קישורים שביצעת לאתר, כמו גם כל פיצוי ישיר או עקיף אחר שהחברה תידרש לו עקב הפרת תקנון זה מצדך.

גלישה בטוחה

האתר מקפיד על נהלי אבטחת מידע גבוהים ועושה שימוש במערכות מתקדמות לשם גלישה בטוחה. עם זאת, על אף הקפדנות של מערכות אלה, גם מערכות מתקדמות עלולות להיות פגיעות לפלישה על ידי גורמים בלתי מורשים ועל כן אין האתר מתחייב כי כלל השירותים בו הנם מוגנים באופן נחרץ מפני סיכונים מאת גורמים אלה.

בעל מקצוע?

רוצה לבנות כרטיס ביקור דיגילי חינם?

כרטיס מעוצב ללא עלות

רוצה לקבל טלפונים מלקוחות חדשים ללא הפסקה?
קבל מאיתנו הצעת מחיר לבנייה וקידום העסק שלך!

הצעה משתלמת ללא התחייבות