מחירון צבעי

צביעת דירת חדר ללא תקרה

לפי 3 הצעות מחיר
1000 ממוצע
  • סוג צביעה: דירת חדר ללא תקרה

צביעת דירת 3 חדרים

לפי 2 הצעות מחיר
4000 ממוצע
  • סוג צביעה: דירת 3 חדרים מאוכלסת כולל תקרה

צביעת דירת חדר כולל תקרה

לפי 5 הצעות מחיר
1200 ממוצע
  • סוג צביעה: דירת חדר כולל תקרה

צביעת דירת 4 חדרים

לפי 4 הצעות מחיר
4900 ממוצע
  • סוג צביעה: דירת 4 חדרים מאוכלסת כולל תקרה

צביעת דירת 2 חדרים

לפי 5 הצעות מחיר
3400 ממוצע
  • סוג צביעה: דירת 2 חדרים מאוכלסת כולל תקרה

צביעת דירת 5 חדרים

לפי 5 הצעות מחיר
6200 ממוצע
  • סוג צביעה: דירת 5 חדרים מאוכלסת כולל תקרה
×

התחבר למערכת כדי לתת סקירה

×

התחבר למערכת כדי לתת סקירה

[rlb_sms_with_mesereser_form]