מחירון חוקר פרטי

שעת מעקב

לפי 5 הצעות מחיר
500 ממוצע
  • סוג חקירה: שעת מעקב

בדיקת האזנה לטלפון נייד

לפי 2 הצעות מחיר
1500 ממוצע
  • סוג חקירה: האזנה לנייד

בדיקת האזנות סתר

לפי 5 הצעות מחיר
2000 ממוצע
  • סוג חקירה: האזנות סתר

שעת ייעוץ עם חוקר פרטי

לפי 4 הצעות מחיר
500 ממוצע
  • סוג חקירה: ייעוץ

בדיקת פוליגרף

לפי 4 הצעות מחיר
1500 ממוצע
  • סוג חקירה: בדיקת פוליגרף

איתור מקום עבודה וכתובת

לפי 3 הצעות מחיר
800 ממוצע
  • סוג חקירה: איתור מקום עבודה

בדיקת אמצעי ריגול במחשב

לפי 6 הצעות מחיר
1600 ממוצע
  • סוג חקירה: ריגול במחשב