מחירון מערכות אבטחה

ביקור טכנאי

לפי 3 הצעות מחיר
300 ממוצע
  • סוג התקנה: ביקור טכנאי

התקנת מערכת מצלמות מלאה

לפי 5 הצעות מחיר
4000 ממוצע
  • סוג התקנה: מערכת מצלמות מלאה

התקנת מצלמה גלויה

לפי 4 הצעות מחיר
400 לעבודה
  • סוג התקנה: מצלמה גלויה

התקנת מצלמת IP

לפי 4 הצעות מחיר
4200 ממוצע
  • סוג התקנה: מצלמת IP

התקנת מצלמה סמויה

לפי 5 הצעות מחיר
350 לעבודה
  • סוג התקנה: מצלמה סמויה

התקנת מערכת אינטרקום טלויזיה

לפי 5 הצעות מחיר
2000 ממוצע
  • סוג התקנה: מערכת אינטרקום טלויזיה