מחירון חברות אחזקה

ניקיון מבנים

לפי 3 הצעות מחיר
50 לשעה
  • סוג אחזקה: ניקיון מבנה

עבודות חשמל

לפי 5 הצעות מחיר
250 לביקור
  • סוג אחזקה: חשמל

ניהול ועד בית

לפי 5 הצעות מחיר
80 לשעה
  • סוג אחזקה: ועד בית

שירותי גינון

לפי 5 הצעות מחיר
300 ממוצע
  • סוג אחזקה: גינון

אחזקת מעליות

לפי 4 הצעות מחיר
180 לחודש
  • סוג אחזקה: מעליות