מחירון טכנאי גז

ביקור טכנאי

לפי 3 הצעות מחיר
250 ממוצע
  • סוג תיקון: ביקור

הזזת נקודת גז

לפי 5 הצעות מחיר
400 ממוצע
  • סוג תיקון: הזזת נקודת גז

החלפת ברז גז

לפי 3 הצעות מחיר
250 ממוצע
  • סוג תיקון: החלפת ברז גז

התקנת נקודת גז חדשה

לפי 4 הצעות מחיר
500 עד 2 מטר אורך
  • סוג תיקון: נקודת גז חדשה

איתור ותיקון דליפת גז

לפי 4 הצעות מחיר
270 ממוצע
  • סוג תיקון: איתור ותיקון דליפת גז

התקנת מחמם מים בגז

לפי 5 הצעות מחיר
1400 ממוצע
  • סוג תיקון: מחמם מים בגז