מחירון מערכות אזעקה

ביקור טכנאי

לפי 5 הצעות מחיר
250 ממוצע
  • סוג התקנה: ביקור טכנאי

התקנת גלאי נפח פנימי

לפי 3 הצעות מחיר
300 ממוצע
  • סוג התקנה: גלאי נפח פנימי

התקנת מערכת אזעקה קווית

לפי 5 הצעות מחיר
2000 ממוצע
  • סוג התקנה: מערכת אזעקה קווית

התקנת גלאי נפח חיצוני

לפי 5 הצעות מחיר
700 ממוצע
  • סוג התקנה: גלאי נפח חיצוני

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית

לפי 3 הצעות מחיר
4000 ממוצע
  • סוג התקנה: מערכת אזעקה אלחוטית