מחירון ניקוי משרדים

ניקיון משרדים פעם בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
750 ממוצע
  • עד 100 מ"ר

ניקיון משרדים פעם בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
1300 ממוצע
  • 100-200 מ"ר

ניקיון משרדים פעם בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
2200 ממוצע
  • 200 מ"ר

ניקיון משרדים פעמיים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
1200 ממוצע
  • עד 100 מ"ר

ניקיון משרדים פעמיים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
2200 ממוצע
  • 100-200 מ"ר

ניקיון משרדים פעמיים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
3200 ממוצע
  • 200 מ"ר

ניקיון משרדים 3 פעמים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
1600 ממוצע
  • עד 100 מ"ר

ניקיון משרדים 3 פעמים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
2800 ממוצע
  • 100-200 מ"ר

ניקיון משרדים 3 פעמים בשבוע

לפי 5 הצעות מחיר
4000 ממוצע
  • 200 מ"ר