מחירון חשמלאים

ביקור חשמלאי

לפי 3 הצעות מחיר
250 ממוצע
  • סוג תיקון: ביקור

החלפת ממסר פחת

לפי 5 הצעות מחיר
400 ממוצע
  • סוג תיקון: החלפת ממסר פחת

החלפת מפסק זרם ראשי

לפי 6 הצעות מחיר
450 ממוצע
  • סוג תיקון: מפסק זרם ראשי

התקנת לוח חשמל תלת פאזי

לפי 5 הצעות מחיר
2500 ממוצע
  • סוג תיקון: לוח חשמל תלת פאזי

החלפת שקע

לפי 3 הצעות מחיר
350 ממוצע
  • סוג תיקון: החלפת שקע

איתור תקלת חשמל

לפי 2 הצעות מחיר
400 ממוצע
  • סוג תיקון: תקלת חשמל

התקנת שעון שבת

לפי 4 הצעות מחיר
500 ממוצע
  • סוג תיקון: התקנת שעון שבת

החלפת פקק בארון חשמל

לפי 3 הצעות מחיר
350 ממוצע
  • סוג תיקון: פקק בארון חשמל

התקנת נקודת תאורה

לפי 2 הצעות מחיר
450 ממוצע
  • סוג תיקון: התקנת נקודת תאורה

התקנת לוח חשמל חד פאזי

לפי 4 הצעות מחיר
1500 ממוצע
  • סוג תיקון: לוח חשמל חד פאזי