מחירון איתור נזילות

דמי ביקור על בדיקת נזילה

לפי 5 הצעות מחיר
250 ממוצע
  • סוג תיקון: ביקור

איתור נזילה עם מצלמה תרמית

לפי 2 הצעות מחיר
1000 ממוצע
  • סוג תיקון: מצלמה תרמית

בדיקה עם בלון הצפה

לפי 4 הצעות מחיר
500 ממוצע
  • סוג תיקון: בלון הצפה

איתור נזילה עם מערכת אקוסטית

לפי 3 הצעות מחיר
1500 ממוצע
  • סוג תיקון: מערכת אקוסטית

בדיקת לחות

לפי 5 הצעות מחיר
600 ממוצע
  • סוג תיקון: בדיקת לחות

איתור נזילה עם גז

לפי 5 הצעות מחיר
2000 ממוצע
  • סוג תיקון: גז