מחירון מסגרים

תיקון סורגים

לפי 3 הצעות מחיר
400 ממוצע
  • סוג תיקון: סורגים

סורג ישר

לפי 4 הצעות מחיר
600 למטר רבוע
  • סוג התקנה: סורג ישר

סורג מתקפל

לפי 3 הצעות מחיר
1000 למטר רבוע
  • סוג התקנה: סורג מתקפל

סורג בטיחות לילדים

לפי 2 הצעות מחיר
450 למטר רבוע
  • סוג התקנה: סורג לילדים

התקנת מעקה ברזל

לפי 4 הצעות מחיר
700 למטר רבוע
  • סוג התקנה: מעקה ברזל

התקנת מעקה זכוכית

לפי 5 הצעות מחיר
1000 למטר רבוע
  • סוג התקנה: מעקה זכוכית

סורג בטן

לפי 5 הצעות מחיר
600 למטר רבוע
  • סוג התקנה: סורג בטן

סורגי הזזה

לפי 5 הצעות מחיר
700 למטר רבוע
  • סוג התקנה: סורג הזזה